กลุ่มสินค้า ดี เน็ทเวิร์คฯ

กลุ่มสินค้า ดี เน็ทเวิร์คฯ
แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ๆ คือ
  1.กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารเสริม
  2.กลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลร่างกาย
  3.กลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณ
OK